Notebookcheck

Redakcja Notebookcheck.pl

Koordynatorem projektu Notebookcheck.pl jest Sylwester Cyba scyba(at)notebookcheck.pl

Stanowisko redaktora naczelnego piastuje Tomasz Cyba tcyba(at)notebookcheck.pl

Informacja o serwisie

Notebookcheck.pl to powstała w lipcu 2006 roku licencyjna wersja serwisu Notebookcheck.com (z siedzibą w Austrii), który działa od lutego 2005 roku.

Prawa autorskie
Wszystkie teksty i materiały publikowane na stronach www.notebookcheck.com i www.notebookcheck.pl są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa do ich użytkowania są zastrzeżone, a każda ich reprodukcja jak również wykorzystanie w formie drukowanej bądź elektronicznej wymagają pisemnej zgody autora lub licencjodawcy. Oznaczenia produktów i emblematy podlegają, jako znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe będące własnością ich producentów, ochronie prawnej.

Odpowiedzialność
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wprowadzania w życie naszych porad czy sugestii. Podobnie nie odpowiadamy za zewnętrzne strony, do których prowadzą nasze odnośniki. Nie możemy bowiem wykluczyć, że zawartość obcych stron ulegnie zmianie, znajdą się na nich treści niezgodne z prawem i przyjętymi normami społecznymi czy też odsyłacze do takich stron itp. Nie poczuwamy się do odpowiedzialności za szkody wynikłe pośrednio i spodziewane, a nie uzyskane przez strony trzecie zyski. Poza tym nie wiemy też z góry, że użytkownicy forum używają w swoich pseudonimach marek, patentów czy nazw firmowych, naruszając w ten sposób normy prawa.

W razie wystąpienia wspomnianych powyżej naruszeń porządku prawnego, prosimy o niezwłoczne nas o nich powiadomienie, które pozwoli nam na szybkie przywrócenie stanu rzeczy zgodnego z prawem.

Reklamodawcy

Zachęcamy do reklamy na łamach naszego serwisu. O jego rosnącej popularności można się przekonać, odwiedzając podstronę »Statystyki«. Jeżeli dzielicie Państwo z nami przekonanie, że jesteśmy dostatecznie często odwiedzanym, renomowanym serwisem, zachęcamy do skontaktowania się z nami. W wypadku zaś, gdyby osiągane przez nas wyniki nie przemawiały jeszcze do wyobraźni, prosimy o ich weryfikację za jakiś czas.

Urządzenia do testów

Oprócz recenzji dostarczanych nam przez licencjodawcę chcemy również publikować coraz więcej własnych. Nie wszystkie bowiem modele laptopów dostępne na rynku polskim są znane w Niemczech i Austrii (i vice versa).

Zależy nam więc na uzyskaniu kolejnych źródeł sprzętu do testów. W zamian oferujemy intensywną promocję sprzedawcy, który będzie go nam wypożyczał.

 

> laptopy testy i recenzje notebooki > Zaplecze
25. czerwiec 2015

 

Please share our article, every link counts!